Szkolenia

szkolenia-adr-bhpSzkolenia BHP wstępne i okresowe

Oferujemy szkolenia w dziedzinie bhp:

 • Szkolenia bhp wstępne:
  – instruktaż ogólny.
 • Szkolenia bhp okresowe dla następujących grup zawodowych:
  – pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  – pracowników administracyjno-biurowych
  – osób kierujących pracownikami
  – pracodawców.
 • Szkolenia obejmujące tematykę BHP, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy.

Miejsce i termin szkolenia ustalany jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Klienta, także w siedzibie firmy Klienta.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie samokształcenia kierowanego dla następujących grup:

 • pracodawców
 • osób kierujących pracownikami
 • pracowników administracyjno-biurowych.

Wykorzystana metoda jest zgodna z obowiązującymi przepisami w sprawie szkoleń bhp. Uczestnik samodzielnie zapoznaje się z problematyką szkolenia bhp, przy czym ma zagwarantowane:

 • materiały obejmujące program szkolenia bhp,
 • konsultacje z wykładowcą drogą mailową lub telefonicznie,
 • możliwość spotkania z wykładowcą w celu omówienia kwestii problemowych.

Szkolenia przeprowadzane są zgodnie z ramowymi programami szkoleń określonymi w przepisach prawa.

 • Szkolenie bhp wstępne – kierowane do pracowników nowo zatrudnianych, studentów odbywających u pracodawcy praktykę studencką, uczniów szkół zawodowych zatrudnianych w celu praktycznej nauki zawodu.
 • Szkolenie bhp okresowe – kierowane do pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, którzy przeszli wstępne szkolenie bhp.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy również sam pracodawca jest zobowiązany odbyć i okresowo powtarzać szkolenie w dziedzinie bhp dla pracodawców.