Doradca DGSA

adrObowiązek wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie ma każde przedsiębiorstwo, którego działalność polega na przewozie, załadunku, rozładunku, magazynowaniu towarów niebezpiecznych.

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. oraz Umowy Europejska ADR nakładają na przedsiębiorcę, który wykonuje przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem pakowanie, załadunek, rozładunek obowiązek wyznaczenia na swój koszt doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych.