Categorized as: BHP

Ryzyko zawodowe występujące na stanowisku pracy

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o ryzyku zawodowym występującym na stanowisku pracy (Kodeks Pracy art. 226). W tym celu pracodawca zobowiązany jest dokonać oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą…

Czytaj więcej